Funfic

018: คอมพิวเตอร์ดับเอง

2024-03-14
computer.jpg

สองสามวันที่ผ่านมานี้ผมเจอปัญหาคอมพิวเตอร์ดับเอง หลังจากที่ถอดแยกชิ้นส่วนแล้วประกอบกลับคืนใหม่ทั้งหมดสองรอบ ในที่สุดผมก็พบสาเหตุคือแผ่นกรองฝุ่นของ Power Supply ที่มีฝุ่นจับหนามากจนพัดลมดูดลมเข้าไม่ได้ อากาศที่ร้อนเป็นพิเศษในช่วงสองวันนี้ทำให้ Power Supply เก่าในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมเอาไม่อยู่และปิดตัวเองลงเนื่องจากการ Overheat

ผมเอาแผ่นกรองฝุ่นไปล้างแล้วประกอบกลับเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่แต่ก็ยังเอาไม่อยู่ สุดท้ายแล้วผมจึงถอดเอาแผ่นกรองฝุ่นออก ปัดฝุ่นใน PSU เท่าที่จะปัดได้ จากนั้นจึงประกอบคอมพิวเตอร์กลับโดยที่ไม่ใส่แผ่นกรองฝุ่น เปิดทางให้พัดลมดูดอากาศเย็นภายนอกเข้าไปใน PSU และป่าลมร้อนออกมาให้ได้มากที่สุด

ปัญหาเครื่องดับเองหายไปเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน (เหอ ๆ )

ผมเห็นว่าหน้าร้อนใกล้จะมาถึงแล้ว หลายคนอาจจะเจอปัญหาอย่างเดียวกับผม (คนจนที่ไม่ได้ติดแอร์ในบ้าน) ดังนั้นถ้าท่านที่เจอปัญหาอย่างเดียวกันได้ค้นหาผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วมาเจอบล็อกของผมเข้าแล้วก็อาจจะคิดได้ ตัวผมเองคิดไม่ถึงและเสียเวลาประกอบคอมถอดออกใส่เข้านานเป็นชั่วโมง