FUNFIC

Chapter index

ไม่ใช่ทุกประเทศที่สามารถรับมือกับ Tower และ Dungeon ที่ปรากฏขึ้นบนโลก ประเทศไทยไม่อาจรับมือกับมอนสเตอร์ทั้งหลาย สุดท้ายจึงต้องก่อกำแพงสร้างเขตกักกันขึ้นมาสกัดกั้นการขยายตัวของดันเจี้ยน หวายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ต้องต่อสู้เอาตัวรอดในเขตกักกันอย่างยากลำบาก ในห้วงสุดท้ายของชีวิตเธอจึงเข้าใจว่าสิ่งที่ต้องการก็คือการทำธุรกิจขายของเล็ก ๆ เธอได้รับโอกาสจากนักเดินทางข้ามมิติซึ่งถูกโชคชะตานำพามาพบกับเธอ สิ่งที่คาดไม่ถึงก็คือผู้ซื้อส่วนหนึ่งของเธออาศัยอยู่ในโลกเซียนซึ่งโหดร้ายยิ่งกว่าโลกของเธอเอง การขายของเล็ก ๆ น้อย ๆ เต็มไปด้วยความยากลำบาก เป็นความลำบากที่เธอยินดีที่จะเผชิญหน้าแทนที่จะเอาชีวิตรอดไปวัน ๆ

นิยายเรื่องนี้เป็นนิยายที่เขียนขึ้นจากหลาย ๆ แนวคิดรวมกัน แต่งเพื่อทำเป็นการ์ตูนโดยเฉพาะครับ นอกจากในเว็บส่วนตัวของผมแล้วผมไม่คิดที่จะลงในเว็บอื่น ๆ เนื้อหาในนิยายจะแตกต่างจากเนื้อหาในการ์ตูนเพราะวิธีการเล่าเรื่องของการ์ตูนและนิยายนั้นต่างกันในหลาย ๆ จุด สิ่งที่สามารถบรรยายได้ไม่ยากในนิยาย เมื่อต้องเล่าในรูปแบบของการ์ตูนแล้วก็จะกลายเป็นไม่เข้ากันไปเสียอย่างนั้น

ถ้าพบสิ่งผิดปกติหรือผิดพลาดตรงไหนก็แจ้งให้ผมทราบได้ครับ

ยังมีส่วนที่แก้ไขครับ